Đang thực hiện
Hotline : 0933.39.5665
Giai phap top adv

TRAO ĐỔI HỌC THUẬT

TRAO ĐỔI HỌC THUẬT
TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB
TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB
Đăng ngày: 10/05/2016

Chương IV - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

Xem thêm
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB
Đăng ngày: 10/05/2016

Quy trình thẩm định giá là một khoa học thực hiện có tổ chức và logic được sắp xếp phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá có thể đưa ra một kết luận ước tính giá trị có cơ sở và có thể tin tưởng được.

Xem thêm
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG THẨM ĐỊNH MMTB
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG THẨM ĐỊNH MMTB
Đăng ngày: 10/05/2016

Việc thẩm định giá được tiến hành dựa trên cơ sở toàn bộ thông tin có liên quan được thẩm định viên thu thập trên thị trường và thông tin do khách hàng cung cấp. Trong quá trình thực hiện thẩm định viên không chịu trách nhiệm đối với kết quả thẩm định giá nếu thông tin khách hàng cung cấp không đầy...

Xem thêm
TỔNG QUAN VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ
TỔNG QUAN VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Đăng ngày: 20/07/2015

Chương I - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

Xem thêm
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MÁY MÓC THIẾT BỊ
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MÁY MÓC THIẾT BỊ
Đăng ngày: 20/07/2015

Chương II - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

Xem thêm
KHẤU HAO VÀ LỖI THỜI
KHẤU HAO VÀ LỖI THỜI
Đăng ngày: 20/07/2015

Chương III - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá Khấu hao và lỗi thời

Xem thêm
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB
Đăng ngày: 20/07/2015

Chương V - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá

Xem thêm
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Nguồn tài nguyên khoáng sản là nguồn tài nguyên không thể tái sinh, nghĩa là có một số lượng nhất định khoáng sản trong lòng đất mà khi đã khai thác thì sẽ không thể thay thế được. Nói cách khác, tổng số lượng khoáng sản được khai thác theo thời gian không thể vượt quá tổng trữ lượng 

Xem thêm
CÁC TÀI LIỆU, VĂN BẢN PHÁP LÝ YÊU CẦU KHI ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
CÁC TÀI LIỆU, VĂN BẢN PHÁP LÝ YÊU CẦU KHI ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Khi định giá mỏ khoáng sản, cần yêu cầu từ phía khách hàng đầy đủ các giấy tờ pháp lý, tài liệu có liên quan

Xem thêm
ĐỊNH GIÁ VỐN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN TUYỂN QUẶNG
ĐỊNH GIÁ VỐN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN TUYỂN QUẶNG
Đăng ngày: 20/07/2015

Khi tiến hành định giá vốn đầu tư dây chuyền tuyển quằng, cầu yêu cầu từ khách hàng đầy đủ các văn bản sau.

Xem thêm
KHÁI QUÁT VỀ ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
KHÁI QUÁT VỀ ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Khoáng sản được định giá vì rất nhiều lý do, trong đó có các hoạt động M&A, phục vụ cổ phần hóa doanh nghiệp, cơ sở củng cố cho các thỏa thuận về tài sản, kiện tụng, khai khoáng và bảo hiểm.

Xem thêm
QUÁ TRÌNH THĂM DÒ MỎ ĐANG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
QUÁ TRÌNH THĂM DÒ MỎ ĐANG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
Đăng ngày: 20/07/2015

Nhiệm vụ của quá trình thăm dò là xác định và tập trung công việc vào các mỏ hứa hẹn sẽ đem lại giá trị kinh tế, và loại bỏ những nơi đã và đang bị xuống cấp bởi việc thi công. Rõ ràng, các mỏ cho thấy tiềm năng lớn hơn sẽ có giá trị cao hơn đối với các công ty khai khoáng.

Xem thêm
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁCH TIẾP CẬN BẰNG CHI PHÍ KHI ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁCH TIẾP CẬN BẰNG CHI PHÍ KHI ĐỊNH GIÁ MỎ KHOÁNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Đây là phương pháp dựa trên giả định là giá trị thực của một mỏ khoáng sản nằm trong khả năng tồn tại và khám phá được một trữ lượng khoáng sản có giá trị kinh tế.

Xem thêm
CÁCH TIẾP CẬN QUA THỊ TRƯỜNG - THẨM ĐỊNH GIÁ MỎ,KHOÁNG
CÁCH TIẾP CẬN QUA THỊ TRƯỜNG - THẨM ĐỊNH GIÁ MỎ,KHOÁNG
Đăng ngày: 20/07/2015

Các phương pháp tiếp cận từ thị trường có thể áp dụng cho tất cả các loại mỏ khoáng sản. Hai phương pháp được nhắc đến ở đây là các giao dịch tương đương và hợp đồng quyền chọn.

Xem thêm
MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Đăng ngày: 20/07/2015

Lợi ích của việc xác định giá trị doanh nghiệp là khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích và khớp lại các dữ liệu quá quá khứ và triển vọng phát triển trong tương lai của Doanh nghiệp...

Xem thêm
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH
Đăng ngày: 20/07/2015

Các phương pháp sử dụng trong thẩm định giá trị doanh nghiệp bao gồm: Phương pháp giá trị tài sản thuần,Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức, Phương pháp chiết khấu lợi nhuận...

Xem thêm
ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Đăng ngày: 20/07/2015

Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả...

Xem thêm
GIỚI THIỆU CHUNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
GIỚI THIỆU CHUNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Đăng ngày: 20/07/2015

Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả...

Xem thêm
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
Đăng ngày: 20/07/2015

Các phương pháp Thẩm định dự án đầu tư bao gồm: Phương pháp so sánh chỉ tiêu, Phương pháp thẩm định theo trình tự, Phương pháp thẩm định dựa trên sự phân tích độ nhạy của dự án...

Xem thêm
GIỚI THIỆU CHUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
GIỚI THIỆU CHUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đăng ngày: 20/07/2015

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.

Xem thêm
GIỚI THIỆU CHUNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN
GIỚI THIỆU CHUNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện...

Xem thêm
HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng...

Xem thêm
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Các phương pháp thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Phương pháp thu nhập, Phương pháp chi phí, Phương pháp lợi nhuận...

Xem thêm
ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH THẨM ĐỊNH GIÁ BÂT ĐỘNG SẢN
ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH THẨM ĐỊNH GIÁ BÂT ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác....

Xem thêm
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Đăng ngày: 20/07/2015

  Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình...

Xem thêm
MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đăng ngày: 20/07/2015

Để khẳng định được một cách chắc chắn hơn mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi của dự án cũng như quyết định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra lại một cách độc lập...

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi